HJEM

INGENIØR 

kreativitet 

TEKNIK


CONNECT  >  CREATE  >  CONVEY


Hvad er INkreaTEK?


Hvem er vi og hvad kan vi gøre for din virksomhed?


Vi er en kreativ ingeniørvirksomhed, der brænder for tekniske gode løsninger opnået i tæt samarbejde.


Vi besidder en bred erfaring i produkt- og produktions-udvikling, således produktet bliver designet til at kunne fremstilles i løbende produktion med robuste montage- og testmetoder.


Vi vil gerne være med i den tidlige fase af et projekt, men vi kan byde ind i alle faser af et produktudviklingsforløb.


Kernekompetencerne er konstruktion af komposit-emner til sprøjtestøbning eller spåntagende bearbejdning samt metalemner frembragt ved støbning, snit- og stanseprocesser eller ved spåntagende bearbejdning.


Det vi gør

TRANSFORMÉR IDEER TIL 

PRODUCERBARE PRODUKTER

Proto-typing


Man kan næsten ikke nævne prototying uden at sige 3D-print, men før protypen ligger der mange overvejelser i den såkaldte koncept-afklaringsfase.


Vi vil gerne være med der, hvor tingene stadig kan påvirkes og tage flere former, således der bliver et robust oplæg til prototype.


Vi har et godt netværk indenfor 3D print i  komposit og metal.

Emnekonstruktion 3D+2D m/GPS


For at en produktion kan forløbe i kontrol, skal komponenternes indbyrdes relation bl.a. være klarlagt og det kan være en fordel, at det er afspejlet i den grundlæggende emnespecifikation.

Vi har stor erfaring med Geometrisk Produkt Specifikation (GPS) for komplekse emner, bl.a. ved tæt dialog med måletekniker og produktion.

Komplekse emner er eksempelvis kompositemner, som skal bringes i en særlig tilstand for at kunne måles. Emner, hvor der er mange detaljer som har en indbyrdes samspil ift. grænsefladerne til nabokomponenter, er det relevant anvende GPS.

Produktions- teknik


Ofte gennemløber et emne en proces i en produktion eller skal monteres efterfølgende med andre komponenter og her kan vi være behjælpelig med at udforme fixturer, intern emballage, montageudstyr, løfteanordninger osv.

Her kan vi udfærdige produktions-dokumentation og kontrolbeskrivelser for de enkelte trin i fremstillingsprocessen som er med til at sikre den endelige kvalitet af produktet.